Mensaxes en código

En 4º estiveron a prácticar o código Morse como base do sistema binario.