Axudas mascarillas

Onte saiu publicado no DOG unha axuda para a adquisición de mascarillas.

Será beneficiario das mesmas, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna os requisitos.

Aquí tendes o enlace con toda a información precisa.