Experimentando a presión

Fonte de Heron co alumnado de 5º. Estudiamos como a presión fai funcionar a fonte sen ningún tipo de motor.