Visita ao Museo do Pobo Galego

“Oficios de antes”5º no Museo do Pobo Galego