Outros usos do xornal

En 6º, por medio do xornal, traballamos as proporcionalidades e as porcentaxes.