Prazo de reserva para o curso 2014/2015

Os alumnos e alumnas que cursan Educación Infantil e Educación Primaria xa se consideran matriculados para o vindeiro curso 2014-2015, tan so con cubrir a folla de reserva que se lles enviou a casa.

Proximamente será exposto no taboleiro de anuncios do centro as vacantes para dito curso, así como a documentación que deberán aportar os novos solicitantes e o prazo no que poden facelo.