Relación de libros de texto para o vindeiro curso

 

Relación de libros de texto impreso para o curso 2014/2015

(INFANTIL)

 

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

E.I. (3a)

Globalizado

COLORINES S.M. 3 ANOS( 2013)

 

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

 

 

9788467560732

9788467560749

9788467560756

Castelán

Inglés

Jungle Fun 1 , student´s book (Richmond pre-primary)

978846681292-4

 

E.I. (4a)

Globalizado

COLORINES S.M. 4 ANOS( 2013)

 

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

 

 

9788467560763

9788467560770

9788467560787

Castelán

Inglés

Jungle Fun 2, student´s book ( Richmond pre -primary)

978846681302-0

 

E.I. (5a)

Globalizado

 COLORINES S.M. 5 ANOS( 2013)

 

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

 

 

9788467560794

9788467560800

9788467560817

Castelán

Inglés

Jungle Fun 3, student´s book (Richmond pre-primary)

978846681306-8

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto impreso para o curso 2014/2015

( 1º Ed. Primaria)

 

 

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

1º E.P.

Globalizado ANDAVÍA LÍNGUA/COÑ.DO MEDIO. OBRADOIRO. SANTILLANA 2011 8499720005 Galego

1º E.P.

Globalizado ANDAVÍA LENGUA  / MATEMÁTICAS. OBRADOIRO. SANTILLANA. 2011 8499720180 Castelán

1º E.P.

Lecturas “A NAVE DOS LIBROS”.Obradoiro. Santillana. 2011 8499720845 Galego

1º E.P.

Relixión HOLA, JESÚS. EDITORIAL SM 2011 9788467548730 Castelán

1º E.P.

Música XOGRAR SÉCULO XXI. EDITORIAL GALIINOVA. 2010 9788497371162 Galego

1º E.P.

Inglés SPARKS 1 STUDENT´S BOOK.  RICHMOND PRIMARY 9788466810005 Inglés

1º E.P.

Inglés SPARKS 1 ACTIVITY BOOK. . RICHMOND PRIMARY 9788466819350 Inglés

 

 

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto impreso para o curso 2014/15

(2º Ed. Primaria)

 

 

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

2º E.P.

Globalizado ANDAVÍA LINGUA/COÑEC. DO MEDIO. OBRADOIRO. SANTILLANA. 2011 9788499720203 Galego

2º E.P.

Globalizado ANDAVÍA LENGUA/MATEMÁTICAS. OBRADOIRO. SANTILLANA. 2011 9788499720074 Castelán

2º E.P.

Lecturas “A NAVE DOS LIBROS”. OBRADOIRO. SANTILLANA. 2011 9788499720852 Galego

2º E.P.

Relixión HOLA, JESÚS. EDITORIAL S.M. 2011 9788467548747 Castelán

2º E.P.

Música XOGRAR SÉCULO XXI. GALINOVA. 2010 9788497371179 Galego

2º E.P.

Inglés SPARKS 2. STUDENST´S BOOK. RICHMOND PRIMARY 9788466811354 Inglés

2º E.P.

Inglés SPARKS 2. ACTIVITY BOOK. RICHMOND PRIMARY 9788466819626 Inglés

 

 

 

Relación de libros de texto impreso para o curso 2014/2015

(3º Ed. Primaria)

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

3º E.P.

Matemáticas MATEMÁTICAS 3. PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER. SANTILLANA. 2012  9788468001777   Castelán

3º E.P.

C. do Medio COÑECEMENTO DO MEDIO 3. PROXECTO CONECTA 2.0. S.M. XERME. 2012 9788498543421 Galego

3º E.P.

Lengua Cast LENGUA CASTELLANA 3. PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER. SANTILLANA. 2012  9788429477412  Castelán

3º E.P.

Lingua Gal. LINGUA 3. PIXÉPOLIS. EDELVIVES, TAMBRE. 2012 9788415165392 Galego

3º E.P.

Inglés SPARKS 3- STUDENT´S BOOK  RICHMOND PUBLISHING 2012 9788466819640 Inglés

3º E.P.

Inglés SPARKS 3- ACTIVITY BOOK. RICHMOND PUBLISHING 2012 9788466811361 Inglés

3º E.P.

Relixión RELIGIÓN CATÓLICA 3. UN PASO MÁS. SANTILLANA. 2012 9788468003986 Castelán

3º E.P.

Música LIBRO MÚSICA 3 PROXECTO OS CAMIÑOS DO SABER SANTILLANA 2012 9788499721392 Galego

3º E.P.

Plástica E. PLÁSTICA 3 OBRADOIRO SANTILLANA 9788499721842 Galego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto para o curso 2014/15

(4º Ed. Primaria)

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

4º E.P.

Matemáticas MATEMÁTICAS 4. PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER. SANTILLANA. 2012  9788468010083  Castelán

4º E.P.

C. do Medio COÑECEMENTO DO MEDIO 4. PROXECTO CONECTA 2.0. S.M. XERME. 2012 9788498543483 Galego

4º E.P.

Lengua Cast LENGUA CASTELLANA 4. PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER. SANTILLANA. 2012  9788429477702  Castelán

4º E.P.

Lingua Gal. LINGUA 4. PIXÉPOLIS. EDELVIVES, TAMBRE. 2012 9788415165439 Galego

4º E.P.

Inglés SPARKS 4- STUDENT´S BOOK  RICHMOND PUBLISHING 2012 9788466819695 Inglés

4º E.P.

Inglés SPARKS 4- ACTIVITY BOOK. RICHMOND PUBLISHING 2012 9788466811378 Inglés

4º E.P.

Relixión RELIGIÓN CATÓLICA 4. UN PASO MÁS. SANTILLANA. 2012 9788468009834 Castelán

4º E.P.

Música LIBRO MÚSICA 4 PROXECTO OS CAMIÑOS DO SABER SANTILLANA 2012 9788499721491 Galego

4º E.P.

Plástica  E.PLÁSTICA 4 OBRADOIRO SANTILLANA 2012 9788499721859 Galego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto impreso para o curso 2014/15

(5º Ed. Primaria)

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

5º E.P.

Matemáticas MATEMÁTICAS 5. LA CASA DEL SABER. OBRADOIRO SANTILLANA. 2009 9788429493634 Castelán

5º E.P.

C. do Medio COÑECEMENTO DO MEDIO 5. TEMONEIRO XERME. S.M. 2009 9788498541472 Galego

5º E.P.

Lengua Cast LENGUA CASTELLANA 5. PROYECTO MUNDO DE AGUA. EDELVIVES. 2009 978-8426365736 Castelán

5º E.P.

Lingua Gal. LINGUA 5. ABRE A PORTA. ANAYA. 2009 9788466780674 Galego

5º E.P.

Inglés MEGA ZOOM 5. STUDENT’S BOOK. RICHMOND. 2008 9788466806886 Inglés

5º E.P.

Inglés MEGA ZOOM 5. ACTIVITY BOOK. RICHMOND. 2008 9788466806985 Inglés

5º E.P.

Relixión RELIGIÓN CATOLICA 5.POYECTO LO CAMINOS DEL SABER  EDITORIAL. SANTILLANA. 2009 9788429483833 Castelán

5º E.P.

Plástica PLÁSTICA 6   XERME. SM 2009 9788498541618 Galego

 

 

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto para o curso 2014/15

(6º Ed. Primaria)

 

 

 

Curso e etapa

Área

Materia

Ámbito

Módulo

 

Título, autor, editorial e ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua da edición

6º E.P.

Matemáticas MATEMÁTICAS 6. LA CASA DEL SABER. OBRADOIRO. SANTILLANA. 2009 9788429493832 Castelán

6º E.P.

C. do Medio COÑECEMENTO DO MEDIO 6.  PROXECTO TEMONEIRO XERME. S.M. 2009 9788498541496 Galego

6º E.P.

Lengua Cast LENGUA 6. PROYECTO MUNDO AGUA. EDELVIVES. 2009 9788426369192 Castelán

6º E.P.

Lingua Gal. LINGUA 6. ABRE A PORTA. ANAYA. 2009 9788466780704 Galego

6º E.P.

Inglés MEGA ZOOM 6. STUDENT BOOK. RICHMOND. 2007 9788466806893 Inglés

6º E.P.

Inglés MEGA ZOOM 6. ACTIVITY BOOK. RICHMOND. 2007 9788466806992 Inglés

6º E.P.

Relixión RELIGIÓN CATOLICA 6. EQUIPO EDITORIAL. SANTILLANA. 2009 9788429483796 Castelán

6º E. P.

Plástica PLÁSTICA  6    XERME.SM 2009 9788498541625 Galego