Tasa rosa

En valores os alumn@s de terceiro e cuarto estiveron traballando e investigando sobre a tasa rosa.