En asamblea

Hoxe celebramos unha asamblea onde alumnos/as e profesorado nos reunimos para facer propostas de mellora sobre aspectos que a todos nos preocupaban (o ruído, a xestión de xogos no patio…)