Horario a partir de outubro

Recordade que apartires de mañan cambiamos ao horario de cornada partida. Aquel alumnado que teña irmáns prioriza as entradas e saídas do irmán que saia ou entre antes. E a entrada para os usuarios do servizo de madrugadores farase ata as 9:20.