Instalacións

O centro dispón de 9 aulas cos servizos correspondentes.:

 • 3 de Educación Infantil
 • 6 de Educación Primaria

Ademais conta con:

 • Patio descuberto
 • Ximnasio
 • Vestiarios
 • Aula de usos múltiples
 • Laboratorio
 • Laboratorio fotográfico
 • Aula de informática
 • Biblioteca
 • Comedor e cociña