Guernica en 6º

6* descubre co Guernica de Picasso, un anaco da nosa Historia.