A nosa meta

Coa nosa labor educativa pretendemos conseguir unha escola:

 • PLURALISTA. Respectuosa cos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe.
 • Onde o TRABALLO CREATIVO ocupa un lugar primordial no currículo. Así, o campo artístico é un recurso importante no desenvolvemento do noso proxecto.
 • ABERTA, VIVA e DINÁMICA, que participa da vida do seu entorno.
 • Que desenvolva actitudes CURIOSAS, CRÍTICAS e RESPONSABLES. Que propicie o esforzo individual e colectivo.
 • SEGURA, cun trato cercano, familiar, comprensivo e cariñoso.
 • INCLUSIVA, na que o respecto ás diferencias persoais e culturais, á solidariedade e á  empatía sexan valores fundamentais.
 • RESPECTUOSA co medio natural e patrimonio cultural.
 • Onde a COEDUCACIÓN sexa a base fundamental da relación de convivencia e crecemento persoal.
 • Na que confíen e participen as familias.
 • Onde teñen importancia os contidos pero tamén as capacidades, actitudes e competencias.
 • Onde pretendemos fomentar o saber razoar, buscar, pensar, dialogar, debatir.

En definitiva, unha escola que forme persoas sociais, que comuniquen, dialogantes e críticas. Que sexan cada vez máis coñecedoras das súas emocións, libres e responsables. Comprometidas socialmente e coñecedoras dos seus límites. Capaces de afrontar a frustración. Creativas. Abertas á realidade plural, onde primen a cooperación e a tolerancia.