4º de Educación Primaria CURSO 2024/25

Curso e etapa

Área

Título e editorial

ISBN

Lingua da edición

4º E.P.

MATEMÁTICAS

Matemáticas Construyendo Mundos

SANTILLANA

978-84-144-0769-1

Castelá

4º E.P.

CC. SOCIAIS

CC Sociais. SM- XERME

9788419101594

Galega

4º E.P.

CC. NATURAIS

Ciencias Naturais  SM- XERME 

9788419101617

Galega

4º E.P.

L. CASTELÁ

LENGUA + SERIE PARTICIPA SANTILLANA

9788414402757

Castelá

4º E.P.

 L.GALEGA  LINGUA SM-XERME

9788419101495

Galega

4º E.P.

INGLÉS

GO FAR! STUDENT´S PACK RICHMOND

9788466836562

Inglés

MATERIAL 4º EP

-3 libretas grandes cuadriculadas de espiral (unha para matemáticas, outra para lingua castelá e galega e una terceira para ciencias naturais e ciencias sociais). En inglés usarán a libreta de 3⁰

-Unha carpeta clasificadora.

-Un bloc de debuxo con marco.

-Un estoxo o máis sinxelo posible co básico: lapis, goma, afialapis, bolígrafo azul ou negro, xa que disporemos de material común para compartir na aula (ceras, tesoiras, pegamentos, rotuladores…).

-Unha regra, unha escuadra, un cartabón e un transportador de ángulos.

-Unha libreta abecedario tamaño A5

-Unha libreta pequena ou arquivador

-Unha axenda escolar (agasallo da ANPA)