2º de Educación Primaria CURSO 2023/24

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022/23

CURSO

ÁREA

TÍTULO E EDITORIAL

ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

         

2ºEP

Material Goblalizado

Cinco en raia. 

Santillana Obradoiro

978-84-9185-706-8

Galego

Castelán

2ºEP

Inglés

G0 FAR!

2 Student´s pack

Richmond

978-84-668-3654-8

Inglés

MATERIAL 2º EP

-2 libretas pequenas en espiral dunha soa raia.

-Un bloc de debuxo con marco.

-Unha carpeta clasificadora (serve a do ano pasado)

-Un estoxo cun lapis, goma e afía.

-Unha regra de 30 cm.

-Unha calculadora sinxela.

-Unha axenda (non mercar. Agasallo da ANPA).