Servizos

Contamos cun servizo de gardería de 7:45 a 10:00 horas da mañá e de servizo de conciliación de 17:00 a 18:00

Funciona ademais o comedor escolar no horario de 13:00 a 15:00