Quen somos

O obxectivo fundamental do noso Centro é a formación integral das persoas no aspecto cognitivo e afectivo. Pretendemos fomentar o saber razoar, investigar, pensar, dialogar, expresar emocións e opinións, escoitar e ser tolerante en todos os aspectos que esta palabra encerra. Queremos aprender dentro e fóra da escola utilizando o entorno, de por si motivador, como un recurso máis. Buscamos acadar unha Cultura de Paz onde os valores, o respecto e a colaboración cos demais sexan as bases onde se asente o noso traballo. 

O coñecemento e cumprimento das normas e o esforzo que a aprendizaxe esixe deberán estar sempre presentes en cada proceso educativo nun marco afectivo, cercano, comprensivo e cariñoso. 

Buscamos o desenvolvemento da sensibilidade diante das diversas manifestacións artísticas facendo da creatividade un instrumento fundamental. 

Desexamos que o camiño, tempo e experiencias que compartamos no Centro queden máis tarde, no recordo, como unha etapa felizmente vivida.