Experiencias coa electrólisis

En sexto traballaron a electrólisis para completar o seu traballo sobre as moléculas.