Solicitudes admisión

Tódalas solicitudes presentadas no período de reserva de praza no noso centro foron admitidas para o curso 2024-25.