Educación afectivo sexual

En 6º tiveron a sorte de contar dentro do proxecto Melibea cun taller de Educación afectivo sexual no que atendieron moitas cousas interesantes