Maquetas paisaxes

En 4º estivemos traballando as diferentes tipos de paisaxes a través daa realización de maquetas e a súa posterior exposición.